Digitalizácia hradu ĽupčaZmluvou uzatvorenou v roku 2014 medzi Železiarňami Podbrezová a. s. a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky bolo dohodnuté vytvorenie digitálneho diela hradu Ľupča. Cieľom bolo aby digitálny obsah slúžil pre potreby archivácie stavebného stavu pamiatky ďalším generáciám, pre plán obnovy hradu a zároveň pre potreby ďalšieho bádania a výskumu. Pamiatkový úrad SR digitalizoval od roku 2012 do roku 2016 vybrané pamiatky z pamiatkového fondu SR. Pri výbere pamiatkových objektov sa zohľadňovali viaceré kritériá, v prvom rade sa digitalizovali pamiatky a lokality zapísané do zoznamu UNESCO - Svetového kultúrneho dedičstva, pamiatky zapísané do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, národné kultúrne pamiatky, ktoré podľa bývalého zákona SNR č. 27/1987 tvorili skupinu 72 pamiatok, areálov a súborov. Metódy digitalizácie pamiatkových objektov boli viaceré. V zásade platí, že každý objekt bol dokumentovaný minimálne dvoma metódami. Pri objekte hradu Ľupča bola aplikovaná metóda terestrického laserového skenovania (TLS), digitálna fotogrametria (FTG). Ďalej boli používané štandardné geodetické metódy – priestorová polárna metóda a zameranie objektov pomocou globálneho navigačného satelitného systému (GNSS). Výsledkom dokumentovania sú digitálne fotografie - panorámy, gigapixelové fotografie – spojenie viacerých digitálnych fotografií do jedného celku, elevačné fotografie – digitálne snímky získané pri fotografovaní z lietadla, helikoptéry či dronu a klasické digitálne fotografie vo vysokom rozlíšení, na základe ktorých bol vytvorený kompletný 3D model hradu, pôdorys a možnosť akéhokoľvek horizontálneho a vertikálneho rezu hradu. Už prebiehajúci výskum hradu potvrdil, že výstupy budú mimoriadne užitočné pri obnove hradného komplexu.Digitalizácia hradu Ľupča
Aktuálne bezpečnostné a hygienické pokyny a otváracie hodiny

SEPTEMBER – JÚN Návštevu hradu je možné absolvovať len počas pracovného týždňa a to na základe dohovoru prostredníctvom kontaktov minimálne 1 pracovný deň vopred (telefonicky na t.č. 048/4187429 alebo 0911580164 alebo emailom na referent@hradlupca.sk - informácie poskytujeme LEN v pracovnom čase pondelok-piatok od 7:30 do 15:30 hod, cez víkend prosíme o kontaktovanie prostredníctvom e-mailu) a budeme vás informovať o aktuálnych možnostiach. Cez víkendy je hrad zatvorený a nie je možné dostatať sa ani na nádvorie.Hrad Ľupča je otvorený aj 15.9.2021 a prehliadky sa konajú v hodinových intervaloch od 10:00 do 15:00.Vzhľadom na súčasné protiepidemiologické opatrenia je možné absolvovať prehliadku len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka) a po aplikácii dezinfekcie na ruky pri vstupe do hradu. Hrad Ľupča sa riadi režimom Covid automatu „OTP“. Pod „OTP“ sa pre potreby Covid automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované (osoby, ktoré sú: 1. 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 2. 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 3. 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní), testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.Ak návštevník nepredloží jedno z vyššie uvedených potvrdení, nemôže sa žiaľ zúčastniť prehliadky hradu ani pohybovať sa v jeho areáli. Pre identifikáciu vás prosíme o dobrovoľné predloženie dokladu totožnosti. Pokiaľ má návštevník vydaný Covid preukaz platný v EÚ prioritne prosíme o preukázanie sa týmto dokladom.Minimálny počet návštevníkov : 4 osobyAktuálne bezpečnostné a hygienické pokyny a otváracie hodiny
Otváracie hodiny počas víkendov v mesiaci jún

Hrad Ľupča je počas víkendu 12.6. a 13.6.2021 otvorený od 10:00 do 15:00 a prehliadky sa konajú každú celú hodinu (10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15;00). Prehliadku je možné absolvovať len v sprievode lektora a trvá približne 50 minút. Otváracie hodiny počas víkendov v mesiaci jún
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_exterier_01Hrad_Lupca_exterier_03Hrad_Lupca_exterier_05


Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.