Digitalizácia hradu ĽupčaZmluvou uzatvorenou v roku 2014 medzi Železiarňami Podbrezová a. s. a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky bolo dohodnuté vytvorenie digitálneho diela hradu Ľupča. Cieľom bolo aby digitálny obsah slúžil pre potreby archivácie stavebného stavu pamiatky ďalším generáciám, pre plán obnovy hradu a zároveň pre potreby ďalšieho bádania a výskumu. Pamiatkový úrad SR digitalizoval od roku 2012 do roku 2016 vybrané pamiatky z pamiatkového fondu SR. Pri výbere pamiatkových objektov sa zohľadňovali viaceré kritériá, v prvom rade sa digitalizovali pamiatky a lokality zapísané do zoznamu UNESCO - Svetového kultúrneho dedičstva, pamiatky zapísané do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, národné kultúrne pamiatky, ktoré podľa bývalého zákona SNR č. 27/1987 tvorili skupinu 72 pamiatok, areálov a súborov. Metódy digitalizácie pamiatkových objektov boli viaceré. V zásade platí, že každý objekt bol dokumentovaný minimálne dvoma metódami. Pri objekte hradu Ľupča bola aplikovaná metóda terestrického laserového skenovania (TLS), digitálna fotogrametria (FTG). Ďalej boli používané štandardné geodetické metódy – priestorová polárna metóda a zameranie objektov pomocou globálneho navigačného satelitného systému (GNSS). Výsledkom dokumentovania sú digitálne fotografie - panorámy, gigapixelové fotografie – spojenie viacerých digitálnych fotografií do jedného celku, elevačné fotografie – digitálne snímky získané pri fotografovaní z lietadla, helikoptéry či dronu a klasické digitálne fotografie vo vysokom rozlíšení, na základe ktorých bol vytvorený kompletný 3D model hradu, pôdorys a možnosť akéhokoľvek horizontálneho a vertikálneho rezu hradu. Už prebiehajúci výskum hradu potvrdil, že výstupy budú mimoriadne užitočné pri obnove hradného komplexu.Digitalizácia hradu Ľupča
Aktuálne bezpečnostné a hygienické pokyny a otváracie hodiny

Aktuálne bezpečnostné a hygienické pokyny a otváracie hodiny
Predaj pamätnej eurobankovky HRAD ĽUPČA

Začiatok predaja 0. eurobankovky je 30.5.2020 od 9:00. Náklad predstavuje 10 000 ks ( 8000 ks starý dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020). Cena pamätnej eurobankovky je 3,- €. Bankovka sa bude predávať na hrade Ľupča a v Obecnej knižnici v Slovenskej Ľupči. Podmienky predaja sú nasledovné: Predaj začína od čísla 101. Na jeden nákup je možné zakúpiť (čísla do 1000) 4 ks (do vypredania) a od čísla 1101 v neobmedzenom počte. Výročné čísla s prítlačou anniversary 2020: 1 ks na osobu. Rozdelenie čísiel: HRAD ĽUPČA - 101 – 500; 1101 – 2000; 3001 – 5950; 9001 – 10000. OBECNÁ KNIŽNICA SLOVENSKÁ ĽUPČA - 501 – 1000; 2001 – 3000; 5951 – 8000; 8201 – 9000. Hrad Ľupča a obec Slovenská Ľupča negarantuje dostupnosť všetkých konkrétnych čísel. Euro suvenírové bankovky nie je možné vopred rezervovať. Okrem predaja pamätnej eurobankovky je možné absolvovať aj prehliadku hradu. Prehliadka je momentálne individuálna, hoci neuvidíte celý hrad, navštívite miesta, ktoré nie sú bežne prístupné - Lovecký salónik či vyhliadku na bašte. Prevádzku bufetu už tradične zabezpečuje farma Hiadlovských. Upozorňujeme návštevníkov, že cesta na hrad bude z dôvodu predaja eurobankoviek uzavretá. Parkovanie je možné priamo v obci. Predaj pamätnej eurobankovky HRAD ĽUPČA
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_exterier_01Hrad_Lupca_exterier_03Hrad_Lupca_exterier_05


Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.