NÁVŠTEVNÍCI

Návštevné hodinySEPTEMBER – JÚN

Návštevu hradu je možné absolvovať len počas pracovného týždňa a to na základe dohovoru prostredníctvom kontaktov minimálne 1 pracovný deň vopred (telefonicky na t.č. 048/4187429 alebo 0911580164 alebo emailom na referent@hradlupca.sk - informácie poskytujeme LEN v pracovnom čase pondelok-piatok od 7:30 do 15:30 hod, cez víkend prosíme o kontaktovanie prostredníctvom e-mailu) a budeme vás informovať o aktuálnych možnostiach. Cez víkend je hrad zatvorený a nie je možné dostatať sa ani na nádvorie.

Hrad je otvorený aj 15.9.20201 (streda) a prehliadky sa konajú v hodinových intervaloch od 10:00 do 15:00.

Vzhľadom na súčasné protiepidemiologické opatrenia je možné absolvovať prehliadku len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka) a po aplikácii dezinfekcie na ruky pri vstupe do hradu.

Hrad Ľupča sa riadi režimom Covid automatu „OTP“. Pod „OTP“ sa pre potreby Covid automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované (osoby, ktoré sú: 1. 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 2. 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 3. 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní), testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
Ak návštevník nepredloží jedno z vyššie uvedených potvrdení, nemôže sa žiaľ zúčastniť prehliadky hradu ani pohybovať sa v jeho areáli. Pre identifikáciu vás prosíme o dobrovoľné predloženie dokladu totožnosti. Pokiaľ má návštevník vydaný Covid preukaz platný v EÚ prioritne prosíme o preukázanie sa týmto dokladom.

Minimálny počet návštevníkov : 4 osoby

JÚL – AUGUST

Hrad Ľupča je za prísnych hygienických opatrení otvorený denne, okrem pondelka: od 10.00 hod. do 15.30 hod.

Vstupy sú v polhodinových intervaloch, len so sprievodcom. Nahlasovanie vopred je povinné len pre skupiny nad 10 osôb.
Minimálny počet návštevníkov : 4 osoby


Prehliadku je možné absolvovať s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, respirátor) a je potrebné dodržiavať sociálne odstupy.

telefónne číslo: 048/ 418 74 29
mobil: 0911 580 164
e-mail: referent@hradlupca.sk

Vstup do hradu je možný len so sprievodcom. Počas prehliadky možno vidieť nádvoria hradu, horný hrad, hradné chodby, kaplnku a niektoré miestnosti.

Trasa začína pri vstupe hlavnou bránou do Hradu Ľupča. Smeruje popri Gizelinom dome do brány Tribelovej chodby, pokračuje chodbou a ústi vo vstupe na horné nádvorie. Odbočuje doľava, po chodbe vedúcej popri Rubigallovom kamennom portáli. V mieste ohybu chodby je výstup dreveným schodišťom na druhé podlažie do miestnosti Pavla Rubigalla, kde je inštalovaná stála expozícia sôch prof. Jána Kulicha.

Prehliadka pokračuje chodbou až k portálu kaplnky. Návštevník vstúpi do kaplnky a sakristie, vychádza portálom a priamo chodbou do jej uzáveru, kde zostupuje dreveným dvojramenným schodišťom na dolné nádvorie. Odbočením doľava prechádza betónovým schodišťom do vstupného renesančného portálu, za ktorým vpravo je miestnosť mučiarne.

Po obhliadke mučiarne pokračuje prehliadka vzostupom dlhým tehlovým schodišťom do priestoru k studni, odkiaľ vpravo prechádza krátkym schodišťom s nízkym portálom do miestnosti, z ktorej vedie dvojramenné kamenné schodište na dolné nádvorie. Vstúpi do expozície keramiky a po jej obhliadke prejde cez dolné nádvorie ku Korvínovej lipe, kde prehliadka končí.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_exterier_43Hrad_Lupca_exterier_47Hrad_Lupca_exterier_49


Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.