NÁVŠTEVNÍCI

Návštevné hodiny


JÚL – AUGUST

Hrad Ľupča je otvorený denne, okrem pondelka: od 10.00 hod. do 15.30 hod.
Vstupy sú v polhodinových intervaloch, len so sprievodcom.
Nahlasovanie vopred je povinné len pre skupiny nad 10 osôb.

Minimálny počet návštevníkov : 4 osoby

Hrad je otvorený aj v utorok 5.7.2022 od 10:00 hod. do 15:30 hod.


SEPTEMBER – JÚN

Návštevu hradu je možné absolvovať len počas pracovného týždňa a to na základe dohovoru prostredníctvom kontaktov minimálne 1 pracovný deň vopred (telefonicky na t.č. 048/4187429 alebo 0911580164 alebo emailom na referent@hradlupca.sk - informácie poskytujeme LEN v pracovnom čase pondelok-piatok od 7:30 do 15:30 hod, cez víkend prosíme o kontaktovanie prostredníctvom e-mailu) a budeme vás informovať o aktuálnych možnostiach.
Cez víkend je hrad zatvorený a nie je možné dostatať sa ani na nádvorie.

Minimálny počet návštevníkov : 4 osoby


telefónne číslo: 048/ 418 74 29
mobil: 0911 580 164
e-mail: referent@hradlupca.sk

Vstup do hradu je možný len so sprievodcom. Počas prehliadky možno vidieť nádvoria hradu, horný hrad, hradné chodby, kaplnku a niektoré miestnosti.

Trasa začína pri vstupe hlavnou bránou do Hradu Ľupča. Smeruje popri Gizelinom dome do brány Tribelovej chodby, pokračuje chodbou a ústi vo vstupe na horné nádvorie. Odbočuje doľava, po chodbe vedúcej popri Rubigallovom kamennom portáli. V mieste ohybu chodby je výstup dreveným schodišťom na druhé podlažie do miestnosti Pavla Rubigalla, kde je inštalovaná stála expozícia sôch prof. Jána Kulicha.

Prehliadka pokračuje chodbou až k portálu kaplnky. Návštevník vstúpi do kaplnky a sakristie, vychádza portálom a priamo chodbou do jej uzáveru, kde zostupuje dreveným dvojramenným schodišťom na dolné nádvorie. Odbočením doľava prechádza betónovým schodišťom do vstupného renesančného portálu, za ktorým vpravo je miestnosť mučiarne.

Po obhliadke mučiarne pokračuje prehliadka vzostupom dlhým tehlovým schodišťom do priestoru k studni, odkiaľ vpravo prechádza krátkym schodišťom s nízkym portálom do miestnosti, z ktorej vedie dvojramenné kamenné schodište na dolné nádvorie. Vstúpi do expozície keramiky a po jej obhliadke prejde cez dolné nádvorie ku Korvínovej lipe, kde prehliadka končí.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_exterier_43Hrad_Lupca_exterier_47Hrad_Lupca_exterier_49