NÁVŠTEVNÍCI

Návštevné hodinyMAREC - JÚN 2023

Hrad je otvorený počas všetkých víkendov a sviatkov a prehliadky sa konajú od 10:00 do 15:00 každú celú hodinu (posledný vstup o 15:00). Hrad je možné navštíviť len v sprievode lektora počas komentovanej prehliadky, individuálny vstup do hradu nie je možný. V prípade skupiny nad 10 osôb prosíme o nahlásenie vopred.

Návštevu hradu je možné absolvovať aj počas pracovného týždňa, a to na základe dohovoru prostredníctvom kontaktov minimálne 1 pracovný deň vopred (na t.č. 048/4187429 a 0911580164 alebo emailom na referent@hradlupca.sk ).

Informácie o otváracích hodinách poskytujeme len v pracovnom čase (pondelok-piatok od 7:30 do 15:30 hod).
telefónne číslo: 048/ 418 74 29
mobil: 0911 580 164
e-mail: referent@hradlupca.sk

Vstup do hradu je možný len so sprievodcom. Počas prehliadky možno vidieť nádvoria hradu, horný hrad, hradné chodby, kaplnku a niektoré miestnosti.

Trasa začína pri vstupe hlavnou bránou do Hradu Ľupča. Smeruje popri Gizelinom dome do brány Tribelovej chodby, pokračuje chodbou a ústi vo vstupe na horné nádvorie. Odbočuje doľava, po chodbe vedúcej popri Rubigallovom kamennom portáli. V mieste ohybu chodby je výstup dreveným schodišťom na druhé podlažie do miestnosti Pavla Rubigalla, kde je inštalovaná stála expozícia sôch prof. Jána Kulicha.

Prehliadka pokračuje chodbou až k portálu kaplnky. Návštevník vstúpi do kaplnky a sakristie, vychádza portálom a priamo chodbou do jej uzáveru, kde zostupuje dreveným dvojramenným schodišťom na dolné nádvorie. Odbočením doľava prechádza betónovým schodišťom do vstupného renesančného portálu, za ktorým vpravo je miestnosť mučiarne.

Po obhliadke mučiarne pokračuje prehliadka vzostupom dlhým tehlovým schodišťom do priestoru k studni, odkiaľ vpravo prechádza krátkym schodišťom s nízkym portálom do miestnosti, z ktorej vedie dvojramenné kamenné schodište na dolné nádvorie. Vstúpi do expozície keramiky a po jej obhliadke prejde cez dolné nádvorie ku Korvínovej lipe, kde prehliadka končí.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_exterier_43Hrad_Lupca_exterier_47Hrad_Lupca_exterier_49