NÁVŠTEVNÍCI

Expozície  • Stála expozícia archeologických nálezov Hradu Ľupča
Expozícia je umiestnená na dolnom nádvorí hradu, v priestoroch bývalých koniarní. Jej súčasťou sú keramické nálezy získané pri archeologickom výskume hradu, doplnené zberom regionálnej keramiky. V priestoroch expozície nájdete aj dočasne zapožičané exponáty z iných múzeí a hradov.
  • Stála expozícia diel prof. Kulicha
V Rubigallovej veži a na dolnom nádvorí hradu, bola dňa 23.10.2012 nainštalovaná stála expozícia výberu z tvorby prof. Jána Kulicha (nar. 1930). Sochár, portrétista, tvorca viacerých komorných i monumentálnych prác a popredný medailér pôsobil dlhé roky ako profesor a rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde získal veľa ocenení, vrátane národného umelca. Svojou tvorbou obsiahol všetky sochárske žánre a techniky, všetky tradičné a nové materiály, s priekopníckym uplatnením zváraných kovov. Osobitné umelecké ambície prejavil v portrétnej, medailérskej a monumentálnej tvorbe, ale aj v tvorbe drobných plastík. Ján Kulich parí k svetovej medailérskej špičke, ako o tom svedčí mnoho ocenení. Stvárňovanie tém z histórie a rôznych prejavov tradičnej kultúry sa Jánovi Kulichovi stalo celoživotným programom. Výber z tvorby na hrade Ľupča predstavuje svojím obsahom hlavný okruh autorovho tvorivého záujmu a vydáva svedectvo o jeho trvalom vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu národa.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_interier_11Hrad_Lupca_interier_21Hrad_Lupca_interier_19