SLUŽBY

Prenájom priestorov
Exkluzívne prostredie Hradu Ľupča je ideálnym miestom pre zviditeľnenie mena vašich podnikateľských aktivít. Široká škála využiteľnosti honosných priestorov je flexibilná pre vaše požiadavky, nielen kapacitnou možnosťou, ale aj svojou variabilitou. Sme tu pre vás, aby sme vám ponúkli kompletný servis - od jednoduchých neoficiálnych stretnutí, až po spoločenské podujatia so zabezpečením ozvučenej tribúny na nádvorí hradu, honosného menu pre desiatky zúčastnených a iných špecifických požiadaviek (pristávacia plocha pre vrtuľník a pod.).


Popis priestorov na prenájom

  Gizelin dom - pozostáva: Gizelina sála , Spoločenská sála
  Južné nádvorie
  Lovecký salónik

Gizelina sála

Má maľbu fresiek z konca 19. storočia. Na čelnej stene je obraz Gizely - arcivojvodkyne rakúskej. Interiér sály je presvetlený radom okien na južnej stene. Mobiliár Gizelinej sály tvorí rad stoličiek v štýle Ľudovíta XVI. Osvetlenie na bočných stenách a štyri závesné lustre pochádzajú z českých sklární. Miestnosť je vhodná ako obradná, na podpisovanie významných zmlúv, odovzdávanie ocenení, na usporiadanie koncertov vážnej hudby pre menšiu spoločnosť, pracovné obedy významných štátnikov a osobností spoločenského života, udeľovanie výročných významných cien, či na oslavu životných a pracovných jubileí.
Kapacita: 65 miest na sedenie

Spoločenská sála

Spoločenskú sálu tvorí veľká sála s kapacitou maximálne 50 osôb na sedenie. Osvetlená je radom okien z troch strán. Je spojená s Gizelinou sálou mramorovým schodišťom. Podlaha je z tmavého dreva a trámový strop je po zreštaurovaní prekrytý dreveným záklopom. Miestnosť má výbornú akustiku. Interiér osvetľujú kované závesné lustre a bočné svietidlá toho istého druhu. Sála má mobiliár pozostávajúci z radu stoličiek a stolov z tmavého dreva. Miestnosť je vhodná pre prezentácie firiem, firemné stretnutia, komorné módne prehliadky, degustácie vín a syrov..
Kapacita: 50 miest na sedenie 100 miest - akcia vo forme rautu, resp. recepcie
Obe miestnosti sú dobovo upravené a sú využívané na významné kultúrne a spoločenské podujatia (koncerty vážnej hudby, plesy, svadby, prezentácie firiem, firemné stretnutia, komorné módne prehliadky, degustácie vín, syrov atď.).Objekt je strážený vlastnou ochranou službou, nepretržite 24 hodín. Počas neprítomnosti hostí je objekt zabezpečený aktivovaným bezpečnostným systémom.

Južné nádvorie

Je z neho nádherný výhľad do Ľupčianskej doliny, ktorou viedla významná stredoveká cesta „Via Magna“. V prípade prenájmu južného nádvoria je potrebné počítať s prenájmom vhodného nábytku a príležitostného zastrešenia.
Kapacita: 50 miest


Lovecký salónik

Je súčasťou novodobej prístavby hospodárskych objektov nadväzujúcich na severnú hradbu dolného nádvoria. Interiér je osvetlený z dvoch strán dvojicou okien. Z týchto strán sú dva dverové vstupy. Interiér dotvára drevený trámový strop a drevené schodište do podkrovia. Miestnosť je zariadená dreveným vyrezávaným nábytkom s kapacitou 16 miest na sedenie a tromi podokennými lavicami. Na stenách je výzdoba z parožia srnčej a jelenej zveri, doplnená ľupčianskou keramikou a dvomi loveckými puškami z 19. storočia. Miestnosť je vhodná na organizovanie neformálnych posedení.
Kapacita: 16 miest

Cenník prenájmu

  Sobášny obrad v Gizelinej sále:
   Cena: 450,-€

  Gizelina sála:
   Cena: 350,-€ / 1 hod. prenájmu
   Každá ďalšia začatá hodina: 300,- €

  Spoločenská sála Gizelinho domu:
   Cena: 350,-€ / 1 hod. prenájmu
   Každá ďalšia začatá hodina 300,- €

  Lovecký salónik:
   Cena: 100,- €
   Každá ďalšia začatá hodina 80,- €

  Južné nádvoirie:
   Cena: 200,- €
   Každá ďalšia začatá hodina 150,- €

  Horné nádvoirie:
   Cena: 200,- €
   Každá ďalšia začatá hodina 150,- €

  Dolné nádvoirie:
   Cena: 350,- €
   Každá ďalšia začatá hodina 300,- €


  Cenník priestorov ( vo formáte .pdf ) »


  Ceny za prenájom sú uvedené bez DPH. Prenájom časti nehnuteľnosti neplatiteľovi DPH je od DPH oslobodený.

  Vo výške prenájmu sú zahrnuté náklady spojené s prenájmom priestorov (strážna služba, parkovanie, upratovanie, dodávka vody a elektrickej energie).

  Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s. môžu byť ceny upravené na ceny dohodou.


Parkovanie na hrade

Terasa pred hradom disponuje priestorom pre 30 osobných automobilov. Malé parkovisko pred vstupnou bránou (pre osobné návštevy) 8 osobných automobilov. V prípade nájmu celého hradu je možné parkovať na dolnom nádvorí hradu. Na dolnom nádvorí hradu je možná pristávacia plocha pre vrtuľník.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

HradLupca_GizelinaSala_03HradLupca_LoveckySalonik_05HradLupca_SpolocenskaSala_04