SLUŽBY

Cenník a priestory   Sobášny obrad v Gizelinej sále:
    Cena: 450,-€

   Gizelina sála:
    Cena: 350,-€ / 1 hod. prenájmu
    Každá ďalšia začatá hodina: 300,- €

   Spoločenská sála Gizelinho domu:
    Cena: 350,-€ / 1 hod. prenájmu
    Každá ďalšia začatá hodina 300,- €

   Lovecký salónik:
    Cena: 100,- €
    Každá ďalšia začatá hodina 80,- €

   Južné nádvoirie:
    Cena: 200,- €
    Každá ďalšia začatá hodina 150,- €

   Horné nádvoirie:
    Cena: 200,- €
    Každá ďalšia začatá hodina 150,- €

   Dolné nádvoirie:
    Cena: 350,- €
    Každá ďalšia začatá hodina 300,- €


   Cenník priestorov ( vo formáte .pdf ) »


   Ceny za prenájom sú uvedené bez DPH. Prenájom časti nehnuteľnosti neplatiteľovi DPH je od DPH oslobodený.

   Vo výške prenájmu sú zahrnuté náklady spojené s prenájmom priestorov (strážna služba, parkovanie, upratovanie, dodávka vody a elektrickej energie).

   Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s. môžu byť ceny upravené na ceny dohodou.

 • Kapacita priestorov

    Svadobný obrad Gizelina sála – 65 hostí.
    Svadobná hostina Spoločenská sála – 50 hostí

 • Videozáznam zo svadobného obradu

     (Videozáznam spracovaný Mgr. Rybovičom )  OOO

 • Mini-fotogaléria
  Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
  Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

  Hrad_Lupca_Svadba_01Hrad_Lupca_Svadba_02Hrad_Lupca_Svadba_07