SLUŽBY

Postup pri objednávaní svadobného obradu
Uzavretie manželstva je pamätná udalosť, ktorá v sebe navždy zanechá pečať spomienok. Povedzte si svoje áno v romantickom prostredí Hradu Ľupča v priestoroch Gizelinho domu, ktorý je pomenovaný po dcére cisárovnej Sisi a Františka Jozefa I. Gizelina sála predurčuje najreprezentatívnejší priestor hradu na umocnenie dôležitého okamihu v živote ľudí - na uzavretie manželstva.

Interiér sály s pozdĺžnou orientáciou je zariadený mobiliárom v štýle Ľudovíta XVI. Priestor dotvárajú historické hodiny so svietnikmi z konca 19. storočia (Paríž, Francúzsko) a obradný stôl talianskej proveniencie. Obrad sa vykonáva pod historickým obrazom Gizely Habsburskej od významného akademického maliara Dominika Skuteckého. Hudba, poézia a árie, sprevádzajúce sobášny obrad vás vtiahnu do histórie a umocnia pamätnú chvíľu života dvoch ľudí, ktorí sa rozhodli ísť spoločnou cestou lásky a porozumenia.


Najdôležitejším krokom je osobná návšteva kastelána Hradu Ľupča, s ktorým si dohodnete termín a podrobnosti sobáša. Po schválení termínu sobáša kastelánom a Matrikou OÚ v Slovenskej Ľupči, vypíšu snúbenci povinné tlačivo na Hrade Ľupča, ktoré si môžete stiahnuť z webovej stránky Hradu Ľupča


Na základe schválenia „Žiadosti o prenájom reprezentačných priestorov Hradu Ľupča“ predsedom Predstavenstva ŽP, a.s. bude právnym odborom ŽP, a.s. vypracovaná nájomná zmluva.Snúbenci sú povinní štyri dni pred uskutočnením sobášneho obradu doručiť šek alebo výpis o úhrade poplatkov na personálny odbor ŽP, a.s. alebo zaslať na e-mailovú adresu:

  Kastelán Hradu Ľupča
  Mgr. Vladimír Homola
  E-mail : : kastelan@hradlupca.sk
  Telefón: 048/418 74 29, 0903 518 603


  Referentka správy pamiatkových objektov Hradu Ľupča
  Mgr. Ivana Kiaba
  E- mail:referent@hradlupca.sk
  Telefón: 048/418 74 29, 0911 580 164


Po schválení „Žiadosti o prenájom reprezentačných priestorov Hradu Ľupča“ predsedom Predstavenstva ŽP, a.s. musia snúbenci navštíviť matriku trvalého bydliska jedného z nich, kde obaja zaplatia správny poplatok 16,50 € a vypíšu „Žiadosť o uzavretie manželstva“.
Minimálne tri týždne pred konaním sobáša navštívia Matriku Obecného úradu v Slovenskej Ľupči, kde odovzdajú potrebné doklady k uzavretiu sobáša.

  Matrika Obecného úradu v Slovenskej Ľupči
  Námestie SNP 13,976 13 Slovenská Ľupča
  Email: matrika@slovenskalupca.sk
  Telefón:00421/048/472 32 24
  Fax:00421/048/472 3214

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_Svadba_05Hrad_Lupca_Svadba_06Hrad_Lupca_Svadba_11