HRAD ĽUPČA

Archeologický výskumZačiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia bol realizovaný prvý archeologický výskum, zameraný na plochu dolného nádvoria, t.j. východnú časť a priestor smetiska pri barbakane. Vykonal ho PhDr. Václav Hanuliak, z Krajského pamiatkového ústavu v Banskej Bystrici. Jeho výsledky potvrdili osídlenie (hospodárske objekty) v priestoroch dolného nádvoria a intenzívne osídlenie hradu v období 17. - 19. storočia.

Archeologický výskum pokračoval koncom deväťdesiatych rokov, pracovníkom v Krajského pamiatkového ústavu v Banskej Bystrici, Mgr. Petrom Mosným, ktorý etapovite realizoval výskum v časti horného hradu (v priestoroch suterénu). Boli potvrdené prestavby v období 15. storočia, v rámci rozšírenia plochy horného hradu, vybudovaním nového opevnenia. Získané boli aj nové poznatky o hospodárskom zázemí (kuchyňa, cisterna) a o stavebných úpravách v renesančných prístavbách.

V súvislosti so zmenou majiteľa hradu, od roku 2002, práce na obnove hradného areálu pokračovali aj vo výskume (historicko-architektonický, reštaurátorský a archeologický). Na základe výsledkov výskumov boli začaté projekčné práce obnovy hradu. V rámci obnovy hradného areálu bol v roku 2003 realizovaný predstihový archeologický výskum pod vedením PhDr. Karola Pietu, DrSc., pracovníka AÚ SAV Nitra. Výskumom bola odkrytá architektúra najstaršieho hradu z 13. storočia. Boli odkryté hradby a časti zachovaných komunikácií, ktoré boli čiastočne deštruované pri stavebných úpravách horného hradu v stredoveku. Výskum potvrdil písomné správy o zrútení hradu v roku 1441.


Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_Nalezy_01Hrad_Lupca_Nalezy_05Hrad_Lupca_Nalezy_07